3 נשים בהריון מתבוננות ובודקות ילד כשהוא מספוג נשים אחרות