שמרטפית העשרה אליזה איברה לא יכולה להגיד לא לדיקינג טוב