הפעם הראשונה שלי מקבל אדם מטופל על ידי שלושה בחורים מזוינים