בהצטיינות בגנטיות בהצטיינות על הכוס של החברה הטובה ביותר של החבר מרגוג